Sprawozdanie RO Górne o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla

Sprawozdanie Rady Osiedla Górne o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla.

Przegląd „wiosna 2011”

Przegląd obejmował następujące zagadnienia :

Czytaj dalej Sprawozdanie RO Górne o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla