Spis zadań rzeczowych inwestycji terenów zielonych i drogowych

Wykonanie zadań rzeczowych inwestycji terenów zieleni przedstawia się następująco :

 • Tereny rekreacyjne przy ul. Salezjańskiej / Złotej : nasadzenia drzew, wykonanie alejek, oświetlenie.
 • Park przy al. Wojska Polskiego – remont alejek (nawierzchnia żwirowa), rozpoczęcie montażu ogrodzenia.
 • Plac zabaw przy ul. Makuszyńskiego – montaż urządzeń zabawowych.
 • Przebudowa terenów zieleni przy ul. Sportowej – wycinka i nasadzenia drzew, wykaszanie.

Natomiast wykonanie zadań rzeczowych inwestycji drogowych to :

 • Remonty nawierzchni ulic : Żeromskiego, Wyspiańskiego, Długosza, Konarskiego, Matwiejewa, Lotnicza, Połabska, Batorego, Żółkiewskiego, Bogusławskiego, Kondratowicza, Krasińskiego, Krzywa, Słowackiego, Kraszewskiego, Rugijska, Wypoczynkowa, Pl. 9-go Maja, Hutnicza, Złota.
 • Remonty chodników ulic : Batorego, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Kondratowicza, Tetmajera, Makuszyńskiego, Reja, Lotnicza, Złota.
 • Przestawienie krawężnika – ulica Grunwaldzka.
 • Budowa studni ściekowej w ulicy Batorego.
 • Ulica Żeromskiego – zatoka parkingowa przy Pl. Inwalidów, chodnik od ulicy Rugijskiej do końca zabudowań

Na 2010 rok zaproponowano do projektu budżetu gminy następujące zadania :

 • Trentowskiego – remont chodnika.
 • Wyspiańskiego – budowa chodnika od ul. Mickiewicza do końca zabudowań.
 • Słowackiego – remont nawierzchni jezdni i chodników.
 • Ciągi piesze i ich oświetlenie w parku przy al. Wojska Polskiego.
 • Założenie zieleni przy ulicy Żeromskiego/Łużycka.
 • Ulica Reja – budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 12
 • Połączenie ulicy Kochanowskiego z ulicą Mickiewicza – ciąg pieszo-jezdny do pawilonu handlowego
 • Zagospodarowanie działki nr 1275 u zbiegu ulicy Salezjańskiej i al. Wojska Polskiego – wykonanie chodnika (wzdłuż ul. Salezjańskiej) oraz stanowisk parkingowych z dojazdem od istniejącej drogi biegnącej przez działkę
 • Ulica Ceglana – uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie ulic Ceglana/Reymonta
 • Ulica Wyszyńskiego – uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie ulic Kochanowskiego i Konarskiego
 • Utrzymanie porządku na terenach zieleni przy ulicy Złotej (za Kościołem) oraz na Placu Inwalidów
 • Zagospodarowanie działki nr 596/11 przy ulicy Słowackiego 12 – wieżowiec
 • Szkołą Podstawowa Nr 7 przy al. Wojska Polskiego – budowa sali sportowej, parkingu oraz odwodnienie boiska szkolnego.
 • Kontynuacja przebudowy ul. Hutniczej – krawężniki, kanalizacja deszczowa.
 • Kontynuacja rozpoczętych w 2009 roku prac przy realizacji budowy krytej pływalni oraz przebudowy terenów w rejonie Placu Lotnictwa – Chopina