Kadencja 2013 – 2017

Skład Rady Osiedla Górne po wyborach z 24 listopada 2013r.:

 1. Kasowski Włodzimierz – Przewodniczący RO
 2. Pielacha Zbigniew – Zastępca Przewodniczącego RO
 3. Grabiec Ryszard – Członek RO
 4. Jabłoński Jacek – Członek RO
 5. Kotlarek Grzegorz – Członek RO
 6. Małecki Ryszard – Członek RO
 7. Połyniak Joanna Ewa – Członek RO
 8. Stalęga Wioletta – Członek RO

Zarząd Rady Osiedla Górne:

 1. Kiprowski Wiktor – Przewodniczący Zarządu
 2. Sudoł Aleksandra – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 3. Bernadetta Mitek – Członek Zarządu
 4. Wycisło Romuald – Członek Zarządu
 5. Kozłowska Marzena – Członek Zarządu
 6. Mańkowska Janina Wiesława – Członek Zarządu
 7. Wiśniewski Czesław – Członek Zarządu

Skład Rady Osiedla Górne w styczniu 2014r.:

 1. Kasowski Włodzimierz Przewodniczący RO
 2. Pielacha Zbigniew Z-ca Przewodniczącego RO
 3. Jabłoński Jacek                                                                        
 4. Kaczorowska Teresa                                                                
 5. Kiprowski Wiktor                                                               
 6. Kotlarek Grzegorz                                                                
 7. Kozłowska Marzena                                                                  
 8. Mańkowska Janina   
 9. Małecki Ryszard
 10. Mitek Bernadetta
 11. Połyniak Joanna                                                      
 12. Sudoł Aleksandra
 13. Stalęga Wioletta
 14. Wiśniewski Czesław
 15. Wycisło Romuald

Zarząd Osiedla Górne

 1. Kiprowski Wiktor         Przewodniczący Zarządu
 2. Sudoł Aleksandra         Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Kozłowska Marzena    Skarbnik
 4. Mańkowska Janina      Sekretarz
 5. Mitek Bernadetta         Przewodnicząca Komisji Gospodarki
 6. Wiśniewski Czesław    Przewodniczący Komisji Budżetu
 7. Wycisło Romuald         Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Skład Rady Osiedla Górne w marcu 2016r.:
 1. Pielacha Zbigniew  Przewodniczący RO
 2. Stalęga Wioletta    Wiceprzewodnicząca RO
 3. Jabłoński Jacek                                                                        
 4. Kaczorowska Teresa                                                                
 5. Kiprowski Wiktor                                                               
 6. Kotlarek Grzegorz                                                                
 7. Kozłowska Marzena                                                                  
 8. Makowski Andrzej
 9. Małecki Ryszard
 10. Mańskowska Janina
 11. Mitek Bernadetta
 12. Połyniak Joanna
 13. Rauhut Mateusz
 14. Wiśniewski Czesław
 15. Wycisło Romuald

Zarząd Osiedla Górne

 1. Kiprowski Wiktor         Przewodniczący Zarządu
 2. Mitek Bernadetta          Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Kozłowska Marzena    Skarbnik
 4. Mańkowska Janina      Sekretarz
 5. Rauhut Mateusz           Członek Zarządu
 6. Wiśniewski Czesław    Przewodniczący Komisji Budżetu
 7. Wycisło Romuald         Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Skład Rady Osiedla Górne we września 2016r.:
 1. Pielacha Zbigniew  Przewodniczący RO
 2. Stalęga Wioletta    Wiceprzewodnicząca RO
 3. Jabłoński Jacek                                                                        
 4. Kaczorowska Teresa                                                                
 5. Kiprowski Wiktor                                                               
 6. Kotlarek Grzegorz                                                                
 7. Kozłowska Marzena                                                                  
 8. Makowski Andrzej
 9. Małecki Ryszard
 10. Mańskowska Janina
 11. Mitek Bernadetta
 12. Połyniak Joanna
 13. Rólkiewicz Halina
 14. Rauhut Mateusz
 15. Wiśniewski Czesław                                                                                                              

Zarząd Osiedla Górne

 1. Kiprowski Wiktor         Przewodniczący Zarządu
 2. Mitek Bernadetta          Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Kozłowska Marzena    Skarbnik
 4. Mańkowska Janina      Sekretarz
 5. Połyniak Joanna           Członek Zarządu
 6. Rauhut Mateusz           Członek Zarządu
 7. Wiśniewski Czesław    Przewodniczący Komisji Budżetu