wybory na V kadencję Rady Osiedla Górne w Pile - 12 czerwca 2022

wybory na V kadencję Rady Osiedla Górne w Pile – 12 czerwca 2022

SZANOWNI PAŃSTWO MIESZKAŃCY OSIEDLA GÓRNE

W dniu 12 czerwca 2022 r. odbędą się wybory na V kadencję do Rady Osiedla Górne,
do Zarządu Osiedla Górne oraz Przewodniczącego Zarządu Górne.

Wybór dokonywany zostanie spośród zarejestrowanych, przez Osiedlową Komisję Wyborczą w Pile, kandydatów do Rady Osiedla Górne, do Zarządu Osiedla Górne
oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Górne.

Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach 8:00 do 16:00

Miejscem przeprowadzenia wyborów na V kadencję do Rady Osiedla Górne, do Zarządu Osiedla Górne oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Górne jest budynek Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, przy alei Wojska Polskiego 45A – sala 012 na parterze.

Licząc na Państwa aktywny udział w rozwoju demokracji samorządowej, zapraszam do wzięcia udziału w wyborach do organów jednostki pomocniczej Gminy Piła.

KANDYDACI DO RADY OSIEDLA GÓRNE

 1. BAZELAK MAŁGORZATA
 2. BIEGALSKA IRENA
 3. CHABOWSKI PIOTR
 4. GAJDA TERESA
 5. JASKUŁA SABINA
 6. JOPEK ANNA
 7. JOPEK JÓZEF
 8. JOPEK TOMASZ
 9. KACZOR STANISŁAW
 10. KĘPIŃSKI MICHAŁ
 11. KOMAROWSKI ELIGIUSZ
 12. KOT MAGDALENA
 13. KUBICH ARKADIUSZ
 14. MAGNUCKA AGNIESZKA
 15. MARECKI KRZYSZTOF
 16. MAROSZEK ALICJA
 17. NOWAK IWONA
 18. RÓLKIEWICZ HALINA
 19. RUTA KAROLINA
 20. SERÓWKA RAFAŁ
 21. URBANIK ANNA
 22. WIŚNIEWSKI CZESŁAW
 23. ZENELT GRAŻYNA

KANDYDACI DO ZARZĄDU OSIEDLA GÓRNE

 1. KONIECZNA SŁAWOMIRA
 2. KUBIAK-MAJEWSKA MONIKA
 3. MISZCZAK MICHAŁ
 4. PIELACHA ZBIGNIEW
 5. WIECZOREK TOMASZ

KANDYDACI NA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA GÓRNE

 1. KIPROWSKI WIKTOR
 2. KOWALSKI ZBIGNIEW

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z § 2 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXXIV/336/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie statutu osiedla Górne (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 10134, z 2021 r. poz. 185):
1. W skład Rady Osiedla wchodzi piętnastu (15) członków, co oznacza, że wyborcy wybierają piętnastu (15) radnych. Oddany głos jest ważny, jeśli liczba oddanych głosów nie jest większa, niż liczba miejsc mandatowych (czyli nie jest większa od 15). Za wybranych uznaje się tych piętnastu (15) kandydatów, którzy kolejno uzyskają największą liczbę głosów.
2. W skład Zarządu Osiedla wchodzi trzech (3) członków, co oznacza, że wyborcy wybierają trzech (3) radnych. Oddany głos jest ważny, jeśli liczba oddanych głosów nie jest większa, niż liczba miejsc mandatowych (czyli nie jest większa od 3). Za wybranych uznaje się tych trzech (3) kandydatów, którzy kolejno uzyskają największą liczbę głosów.
3. Na Przewodniczącego Zarządu Osiedla wyborcy wybierają jedną (1) osobę. Oddany głos jest ważny, jeśli liczba oddanych głosów nie jest większa, niż liczba miejsc mandatowych (czyli nie jest większa od 1). Za wybranego uznaje się tego kandydata, którzy uzyska największą liczbę głosów.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
/-/ dr inż. Piotr Głowski

 

Dokument z ogłoszeniem oraz listą kandydatów wraz z podstawą prawną (pdf, 1 strona A4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *