Administracja strony

Kodowanie, aktualizacja i administracja stroną www Rady Osiedla Górne w Pile:
Bogusz Julian Kasowski

 

Materiały graficzne i fotograficzne użyte na stronie należą
do ich autorów i są nieodpłatnie użyczone lub zacytowane na potrzeby niniejszej strony oraz fanpage’u na portalu Facebook. Właściciele praw autorskich:

 1. materiały umieszczone w dziale „Pisali o nas” oraz na poszczególnych podstronach tego działu należą wyłącznie do ich autorów (art. 29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 2. Rada Osiedla Górne w Pile: wszystkie pozostałe

 

Zasady publikacji komentarzy na Stronie:

 1. Za zamieszczane na Stronie i przekazywane przez Użytkowników treści Administrator nie ponosi odpowiedzialności, a treści te nie stanowią poglądów i opinii członków Rady Osiedla Górne w Pile, współpracowników ani Administratora Portalu.
 2. Administrator weryfikuje zamieszczane przez Użytkowników treści w zakresie ich zgodności z tematyką Portalu, przy czym zastrzega on sobie prawo do ich poprawiania, korygowania, redagowania, skracania włącznie z odmową ich publikacji bez podania przyczyn w przypadku gdy godzą w interesy innych osób lub grup społecznych, łamią powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego, powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne, a ponadto gdy:
  – naruszaja one przepisy kodeksu karnego, przepisy innych powszechnie obowiązujące aktów prawnych,
  – zawierają treści dyskryminujace wskazane w pkt. 15 § 5,
  – naruszają prawa autorskie osób trzecich,
  – znieważają lub zniesławiają osoby trzecie,
  – propagują alkohol, papierosy i inne środki odurzające, w tym narkotyki,
  – zawierają treści wulgarne, pornograficzne i obsceniczne,
  – zawierają dane osobowe osób trzecich, dane teleadresowe i inne podlegające ochronie,
  – zawierają odwołania do innych stron internetowych będących reklamą, na co Administrator nie wyraził zgody.

 

Dane osobowe:

 1. Wszystkie dane podają nam Państwo dobrowolnie. Jeżeli nie chcą Państwo podawać danych osobowych mogą Państwo odwiedzić witrynę i uniknąć ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, także przez pocztę elektroniczną.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
 3. Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani w żaden inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym, chyba że będziemy do tego zobowiązani prawnie.
 4. Wszelkie dane osobowe są wykorzystywane jedynie do celów kontaktowych przez Radę Osiedla Górne w Pile.