Rada Seniorów Osiedla Górne w Pile

Rada Seniorów Osiedla Górne w Pile ukonstytuowała się 5 maja 2023 roku w składzie:

  • Zyga Stanisław – Przewodniczący Rady Seniorów
  • Rólkiewicz Halina – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
  • Pielacha Zbigniew
  • Grabiec Ryszard
  • Kowalski Zbigniew