Kadencja 2009 – 2013

W wyniku wyborów z 22 listopada 2009, pierwszego zebrania z 26 listopada 2009 oraz późniejszych zmian personalnych Rada Osiedla funkcjonuje w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Rady Osiedla: Kasowski Włodzimierz
 2. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Pielacha Zbigniew
 3. Członek – Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji: Jabłoński Jacek
 4. Członek: Iwanicka Marta
 5. Członek: Kotlarek Grzegorz
 6. Członek: Kwas Ingrid Maria
 7. Członek: Melińska Aleksandra
 8. Członek: Połyniak Joanna
 9. Przewodniczący Zarządu: Kiprowski Wiktor
 10. Wiceprzewodniczący Zarządu: Grabiec Ryszard
 11. Sekretarz Zarządu: Frukacz Elżbieta
 12. Skarbnik, Radny Rady Miasta: Kwaśniewski Gustaw
 13. Członek Zarządu – Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Inwestycji: Mitek Bernadetta
 14. Członek Zarządu – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku: Wiśniewski Czesław
 15. Członek Zarządu – Kronikarz: Falkiewicz Joanna Kinga

 

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Górne.

 

                        W imieniu wybranych na drugą kadencję członków Rady Osiedla Górne pragnę Wam podziękować za udział w wyborach i oddane na nas głosy.

                        Pięcioro z nas zostało wybranych na drugą kadencję, co świadczy, że działania podejmowane przez Radę przynoszą oczekiwane przez Was efekty. Dziękujemy za uznanie naszych starań i aktywności na rzecz poprawy życia na naszym osiedlu oraz za zaufanie, którym obdarzyliście nas wszystkich wierząc, że w należyty sposób wypełnimy zadania Rady Osiedla.

                        Głównymi celami działania Rady Osiedla są: stworzenie Wam, Mieszkańcom Osiedla, możliwości uczestniczenia w życiu wspólnoty, budowa lokalnej, samorządnej rzeczywistości oraz realizacja idei pogłębiania lokalnej demokracji samorządowej.

                        Zapraszamy do współpracy na rzecz naszego Osiedla, poprawy warunków życia na nim, usuwania zauważonych przez Was, Mieszkańców, uciążliwości i problemów, tak w zakresie bezpieczeństwa jak i porządku.

                        Oczekujemy na Was w siedzibie Rady Osiedla przy ulicy Żeromskiego 80 A – obiekt kontenerowy przy Placu Inwalidów – w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 18,00 – 19,00, począwszy od dnia 04 stycznia 2010 roku.

                        Problemy możecie również zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: rada@gorne.pila.pl

 

Zapraszamy do współpracy.

 

           Z poważaniem

     Włodzimierz Kasowski

                                                                                  Przewodniczący Rady Osiedla