Kadencja 2005 – 2009

W dniu 11 września 2005 roku po raz pierwszy wybraliście Państwo Swoich przedstawicieli do RADY OSIEDLA.

W wyniku wyborów Rada Osiedla ukonstytuowała się w następującym składzie :

Jopek Józef – Przewodniczący Rady

Kasowski Włodzimierz – Wiceprzewodniczący Rady

Kiprowski Wiktor – Przewodniczący Zarządu Rady

Sikorski Marcin – Wiceprzewodniczący Zarządu Rady

Andreasik – Wolańska Danuta

Bielasiewicz – Nowicka Helena

Buller Dariusz

Chmiel Bogusław

Gruszka Wojciech

Jabłoński Jacek

Jankowska Cecylia

Małecki Ryszard

Melińska Aleksandra

Zarębska Joanna

Zyga Stanisław

W czasie trwania kadencji – w styczniu 2007 roku – z powodu rezygnacji członków Rady nastąpiły zmiany w składzie Rady i do końca kadencji Rada Osiedla pracowała w następującym składzie:

Kasowski Włodzimierz – Przewodniczący Rady

Małecki Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady

Kiprowski Wiktor – Przewodniczący Zarządu Rady

Sikorski Marcin – Wiceprzewodniczący Zarządu Rady

Andreasik – Wolańska Danuta

Bielasiewicz – Nowicka Helena

Buller Dariusz

Chmiel Bogusław

Grabiec Ryszard

Gruszka Wojciech

Jabłoński Jacek

Jankowska Cecylia

Melińska Aleksandra

Pyczak Wiesława

Zyga Stanisław

Rada Osiedla stanowi swoisty pomost w łączności pomiędzy Radą Miasta i Prezydentem a  Mieszkańcami Osiedla, ponadto współpracuje ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi działającymi na osiedlu, a szczególnie z Administracją Nr 3 PSML-W, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami istniejącymi na terenie Osiedla.

Rada Osiedla wspólnie z Księdzem Dziekanem Stanisławem Oraczem, Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową, oraz szkołami i przedszkolami zlokalizowanymi na terenie Osiedla, organizują coroczny Festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży Naszego Osiedla z okazji Dnia Dziecka. W programie Festynu znajdują się występy najmłodszych mieszkańców – dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na Osiedlu, biegi i turnieje sportowe, konkursy plastyczne. Uczestnicy zabawy otrzymują drobne upominki i słodycze, a zwycięzcy w konkurencjach sportowych – Bieg Pokoleń – puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta.

Do kalendarza stałych, corocznych imprez organizowanych przez Radę Osiedla weszły imprezy kierowane do naszych najmłodszych – przedstawienia teatralne, w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 4 w Pilskim Domu Kultury, z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek.

Ponadto jak co roku odbył się, organizowany przez Radę Osiedla, kolejny już IV Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły. Należy zaznaczyć, że w 2008 roku reprezentacja Osiedla Górnego została zwycięzcą turnieju, natomiast w bieżącym roku zajęła IV miejsce.

Wszyscy rozpoczęliśmy przyspieszony kurs samorządności. Z czasem wzrastała Wasza aktywność społeczna i zwiększało się Wasze zaufanie do Rady Osiedla i jej działań. Dowodem tego, jest Wasz czynny udział w życiu Osiedla poprzez uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Radę Osiedla z Władzami Miasta, Radnymi Rady Miasta, przedstawicielami Policji jak również z Przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych. Ponadto z roku na rok zwiększała się liczba zgłaszanych przez Was problemów związanych z codziennym życiem na Osiedlu.

W okresie trwania kadencji odbyliśmy dziesięć wspólnych, otwartych zebrań, podczas których mieliście Państwo możliwość zadawania pytań bezpośrednio Prezydentowi Miasta, Radnym oraz dzielnicowym, zgłaszając wiele spraw, które Was nurtują, ponadto uzyskiwaliście aktualne informacje o zamierzeniach Władz Miasta dotyczących rozwoju Naszego Osiedla i Miasta.

Podczas dyżurów członków Rady – w siedzibie Rady Osiedla przy ulicy Żeromskiego 80 A – dawaliście Państwo świadectwo, że standard życia na Osiedlu nie jest Wam obcy i zgłaszaliście wiele spraw i problemów, czasem drobnych, których rozwiązanie poprawiało obraz Osiedla. Wasza aktywność społeczna inspirowała Radę Osiedla do podejmowania szeregu działań zmierzających do poprawy ładu, porządku i wzrostu poziomu życia na Naszym Osiedlu.

Cała kadencja Rady Osiedla to ciągłe podejmowanie interwencji w sprawach osiedlowych wynikających tak z Waszych informacji jak i z własnej, członków Rady, inicjatywy. Członkowie Rady Osiedla dwa razy w roku dokonywali przeglądu Osiedla, podczas których lokalizowaliśmy wiele spraw i miejsc wymagających bieżących napraw, konserwacji, bądź uporządkowania. Wnioski i uwagi wynikające z przeglądów, jak również istotne naszym zdaniem, potrzeby inwestycyjne na Osiedlu zgłaszaliśmy do Prezydenta Miasta.

W latach 2006 – 2008 i w budżecie na 2009 rok Prezydent Miasta przeznaczył na inwestycje na Osiedlu Górnym kwotę 40 217 883,00 zł.

Ponadto w latach 2006 – 2009 wykonano, bądź zostanie wykonane do końca br, inwestycje drogowe i terenów zieleni na Osiedlu na kwotę 4 217 169,00 zł.

Jak z powyższego wynika lata 2006 – 2009 na Naszym Osiedlu zapisały się nie tylko nowymi inwestycjami, ale również zadaniami remontowymi poprawiającymi stan naszych ulic, chodników i terenów zieleni.