Spis spraw z którymi RO występowała do Prezydenta Miasta

Poniżej przedstawiamy problematykę spraw, w których Rada, z różnym skutkiem, występowała do Prezydenta Miasta :

 • Palarnia kawy przy ulicy Długosza. Długotrwała wspólna z Wami, akcja protestacyjna przeciw uruchomienie palarni kawy przyniosła oczekiwany skutek. Palarni kawy na terenie osiedla nie ma.
 • Budowa pawilonu handlowego „ALDI” zakończyła wieloletnią batalię o likwidację „centralnego osiedlowego śmietniska” przy ulicy Wyspiańskiego.
 • Naprawa nawierzchni ulicy Mickiewicza od ulicy Wyspiańskiego do alei Wojska Polskiego. Wykonano po zakończeniu części Obwodnicy Śródmiejskiej.
 • Wykonano ciąg pieszo – rowerowy od ulicy Salezjańskiej do ulicy Mickiewicza.
 • Wykonano ciąg pieszy od ulicy Reja do ulicy Orzeszkowej
 • Modernizacja i naprawa ulic : Makuszyńskiego, Traugutta, Armii Ludowej,  Fredry, Bogusławskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Trentowskiego)
 • Wykonano progi zwalniające na następujących ulicach : Makuszyńskiego (2 szt), Łużycka (2 szt), Władysława IV (2 szt), Walecznych (2 szt), Kondratowicza. Niestety nasz wniosek o progi zwalniające na ulicach Kraszewskiego, Fredry i Krasińskiego został negatywnie oceniony przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast pozytywną ocenę uzyskało wykonanie progu zwalniającego w ulicy Bogusławskiego – do realizacji.
 • Nowe wiaty przystankowe, ulice : Wyspiańskiego (2 szt), al. Wojska Polskiego (5 szt), Mickiewicza (2 szt), Długosza (1 szt), Żeromskiego (1 szt),
 • Po wieloletniej wspólnej batalii Rady Osiedla i Mieszkańców, we wrześniu br rozpoczęto budowę chodnika przy ulicy Wyspiańskiego na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Słowackiego.
 • Wykonano nawierzchnię ścieżki koło pomnika „Pamięci Polaków – Więźniów obozu ALBATROS” u zbiegu al. Wojska Polskiego i ulicy Lotniczej.
 • Wykonano parking przyuliczny u zbiegu ulicy Wyspiańskiego i ulicy Wyszyńskiego.
 • Plac Inwalidów – zagospodarowanie terenu, oczyszczenie zbiornika retencyjnego, montaż seperatora kanalizacji deszczowej.
 • Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Batalionów Chłopskich – w sprawie tej RO wystąpiła do Prezydenta w listopadzie 2006 roku, mimo wielokrotnych monitów problem nie został do dnia dzisiejszego rozwiązany, mimo, że znalazł się w budżecie miasta na 2009 rok – wykonanie na przełomie 2009/2010 roku.
 • Rozpoczęcie w 2009 roku przebudowy terenów zieleni Pl. Lotnictwa i ul. Chopina – dokumentacja projektowa, procedury przetargowe.
 • Wykonanie chodnika na ulicy Żeromskiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Ceglanej – pierwsze wystąpienie RO w styczniu 2007 roku, mimo wielokrotnych wystąpień sprawa do dnia dzisiejszego nie znalazła finału; zakres robót uwzględniono w projekcie przebudowy i zmiany przebiegu ulicy Wyspiańskiego – zadanie uwzględniono w budżecie miasta na 2009 rok
 • Obwodnica Śródmiejska – wykonanie odcinka od ulicy Ceglanej do al. Niepodległości.
 • Rozpoczęcie prac przy przebudowie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wyspiańskiego – inwestycja wieloletnia.
 • Rozpoczęcie prac przy budowie krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą przy zespole Hal Sportowych (ul. Sportowa / ul. Żeromskiego).