zgłaszanie kandydatury na członków Zarządu i Rady Osiedla Górne

Zarząd i Rada Osiedla Górne w Pile uprzejmie zaprasza mieszkańców Osiedla Górne do zgłaszania swoich kandydatur do organów Osiedla Górne, tj.

  • do Rady Osiedla Górne,
  • do Zarządu Osiedla Górne,
  • na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Górne w Pile.

Swoje kandydatury przygotowane na karcie zgłoszenia kandydatów, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły, należy zgłosić do dnia 15-10-2021 roku (piątek) do Urzędu Miasta Piły, Plac Staszica 10 w Pile.

formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie Kandydata do Rady Osiedla Górne

Zgłoszenie Kandydata do Zarządu Rady Osiedla Górne

Zgłoszenie Kandydata na Przewodniczego Rady Osiedla Górne

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Piły dotyczącego wyborów do Rady Osiedla Górne:

Zarządzenie nr 1284(293)21 Prezydenta Miasta Piły

Kalendarz wyborczy wybory do Rady Osiedla Górne, Zarządu Osiedla Górne oraz na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Górne

do 7 września 2021: zarządzenie wyborów do Rady Osiedla, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla; zarządzenie o powołaniu osiedlowej komisji wyborczej

do 14 października 2021: ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o miejscu i terminie przeprowadzenia wyborów

do 15 października 2021: zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla, do Zarządu Osiedla oraz na Przewodniczącego Zarządu Osiedla

do 19 października 2021: ogłoszenie listy kandydatów

do 28 października 2021: dostarczenie druków bezadresowych

28 października 2021 od 7:30 do 9:30 wyłożenie spisu wyborców

29 października 2021 od 11:00 do 13:00 wyłożenie spisu wyborców

2 listopada 2021 od 13:30 do 15:30 wyłożenie spisu wyborców

7 listopada 2021 od 8:00 do 16:00 wybory do Rady Osiedla, Zarządu
Osiedla oraz na Przewodniczącego Zarządu Osiedla

7 listopada 2021: podanie do publicznej wiadomości protokołu wyników wyborów

8 listopada 2021: przekazanie protokołu wyników wyborów Prezydentowi Miasta Piły

9 listopada 2021: zarządzenie Prezydenta Miasta Piły o ogłoszeniu wyników wyborów

do 19 listopada 2021: zwołanie I posiedzenia Rady Osiedla

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *