nabór kandydatów do Rady Seniorów Osiedla Górne

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY OSIEDLA GÓRNE

Realizując zapisy uchwały nr 29/RO/IV/2021 Rady Osiedla Górne z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie powołania Rady Seniorów Osiedla Górne oraz nadania jej regulaminu, określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, Przewodniczący Zarządu Osiedla Górne ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Osiedla Górne.

  1. Rada Seniorów Osiedla Górne w szczególności będzie działać w obszarach zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów, wspierania aktywności ludzi starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, rehabilitacji, rekreacji, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu i pozytywnego społecznego wizerunku, rozwoju form wypoczynku, dostępu
    do edukacji i kultury oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Osiedla Górne.
  2. Praca w Radzie Seniorów Osiedla Górne ma charakter społeczny. Członkom Rady Seniorów Osiedla Górne nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie Seniorów Osiedla Górne.
  3. Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Osiedla Górne prowadzony jest od dnia ogłoszenia tj. od dnia 18 maja 2021 roku do dnia 04 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia).
  4. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Osiedla Górne należy dokonać na Karcie Zgłoszeniowej poprzez dostarczenie koperty z dopiskiem „Rada Seniorów Osiedla Górne” do Siedziby Rady Osiedla Górne, al. Wojska Polskiego 45A. Zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałek w godzinach 18.00 – 19.00, zgodnie z grafikiem dyżurów wywieszonym na drzwiach wejściowych do siedziby Rady. Kartę zgłoszenia kandydata można również złożyć do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do siedziby Rady Osiedla.

Karty Zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Rady Osiedla Górne lub na stronie internetowe Rady Osiedla.

Imienna lista zgłoszonych kandydatur zostanie opublikowana na stronie internetowej Rady Osiedla Górne oraz na tablicach informacyjnych na Osiedlu.

Przewodnicząca Rady Osiedla Górne

(-) Wioletta Stalęga

 

Druk dostępny jest pod tym linkiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *