Ogłoszenie o wyborach do Rady Seniorów Osiedla Górne w Pile + druk zgłoszenia

Rada Osiedla Górne w Pile ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Osiedla Górne w Pile.

1. Ustala się termin wyborów do Rady Seniorów Osiedla Górne w Pile na dzień 25 kwietnia 2023 o godzinie 19:00.

2. W skład Rady Seniorów wchodzi pięć osób.

3. Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Osiedla Górne prowadzony będzie od 3 kwietnia 2023 r. do 17 kwietnia 2023 r.

4. Komisja Skrutacyjna będzie pełnia dyżury w dniach:

  • 3 kwietnia 2023r. od 19:15 do 20:15
  • 4 kwietnia 2023r. od 08:00 do 09:00
  • 12 kwietnia 2023r. od 18:00 do 19:00
  • 14 kwietnia 2023r. od 18:00 do 19:00
  • 17 kwietnia 2023r. od 10:00 do 11:00

Miejsce przyjmowania zgłoszeń:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile
al. Wojska Polskiego 45A (siedziba organów osiedla)

5. Formularz zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów można pobrać w dniu dyżurów Komisji Skrutacyjnej w siedzibie organów osiedla oraz na stronie Rady Osiedla Górne w Pile:

druk zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów

druk zgłoszenia kandydata przez podmiot do Rady Seniorów

6. Prawo kandydowania w wyborach przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat oraz stale zamieszkują na ternie osiedla Górne:

  • obywatelom polskim,
  • obywatelom Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi,
  • przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób starszych,
  • przedstawicielom organizacji pozarządowych,
  • przedstawicielom podmiotów prowadzących Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

z wyłączeniem członków Rady i Zarządu Osiedla Górne.

Druki zgłoszenia:

druk zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów

druk zgłoszenia kandydata przez podmiot do Rady Seniorów

Skany oryginału obwieszczenia:

 

2 komentarze do “Ogłoszenie o wyborach do Rady Seniorów Osiedla Górne w Pile + druk zgłoszenia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *