Otwarte zebranie Rady Osiedla

W dniu 14 października br. zgodnie z rocznym planem pracy Rady Osiedla odbyło się otwarte zebranie z udziałem Mieszkańców osiedla.

            W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście :

  • Zbigniew Kosmatka – Prezydent Miasta
  • Mirosława Rutkowska – Krupka – Radna Rady Miasta
  • Jolanta Sobieszczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji UM
  • Jerzy Mac – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
  • Funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej

Z okazji  przypadającego Dnia  Edukacji Narodowej  Przewodniczący  Rady Osiedla  złożył  życzenia Pani  Dorocie Pietras Dyrektorce Szkoły Podstawowej Nr 7, a Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla wręczył Pani Dyrektor bukiet kwiatów.

Pani Mirosława Rutkowska – Krupka Radna Rady Miasta w związku z zamiarem kandydowania do Rady Powiatu podziękowała Mieszkańcom i Radzie Osiedla za współpracę obiecując jednocześnie, że będzie orędowniczką spraw Osiedla Górnego na forum Rady Powiatu.

Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla przedstawił wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu Miasta na 2011 rok. Oprócz remontów nawierzchni ulic i chodników Rada Osiedla zgłosiła do projektu budżetu budowę krytej pływalni przy ulicy Sportowej. Ponadto zgłoszono konieczność budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 – Pan Prezydent stwierdził, że budowa sali w harmonogramie Wydziału Oświaty UM uwzględniona jest na 2012 rok.

Mieszkańcy poruszali w swoich wypowiedziach problem dewastacji elewacji budynków, zieleni, ławek i innych urządzeń małej architektury znajdujących się na terenie osiedla. Zgłaszano już po raz kolejny sprawę współżycia pomiędzy Wspólnotami Mieszkaniowymi i Spółdzielnią Mieszkaniową na ulicy Matwiejewa. Należy bezwzględnie egzekwować od właścicieli gruntów sprawę wzajemnej służebności tj. umożliwienie dojazdu do poszczególnych budynków i garaży. Krytycznie oceniono prace związane z nawierzchnia ulicy Hutniczej.

Osobnym zgłoszonym problemem jest brak kawiarni na Osiedlu, miejsca, w którym mogliby się spotykać mieszkańcy wszystkich grup wiekowych przy „małej czarnej i deserze”.

Wszystkie zgłoszone sprawy przez mieszkańców Rada Osiedla skieruje do odpowiednich służb i instytucji w mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *