Spotkanie z Mieszkańcami Osiedla Górne

W dniu 08 czerwca br w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Żeromskiego 41 odbyło się kolejne spotkanie Rady Osiedla z Mieszkańcami osiedla.

            W spotkaniu wzięli udział zaproszeni Goście :

 1. Paweł Dahlke Zastępca Prezydenta Miasta Piły
 2. Stanisław Frąckowiak Kierownik Wydz. Gosp. Komunalnej UM
 3. Marian Ostaszewski Komendant Straży Miejskiej
 4. Jerzy Mac Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
 5. Roman Margowski Adm. Nr 3 PSM L-W w Pile
 6. sierż. Radosław Kaczmarek Dzielnicowy KPP Piła
 7. Mariusz Mierzwicki Dzielnicowy KPP Piła
 8. Dariusz Skrzypczak Funkcjonariusz Straży Miejskiej
 9. kpt. Leszek Baranowicz Powiatowa Państwowa Straż Pożarna

Bulwersującym, wszystkich obecnych na spotkaniu mieszkańców, był fakt nieobecności zaproszonych Radnych Rady Miasta z okręgu wyborczego Górne.

W spotkaniu dominował problem ładu, porządku i bezpieczeństwa na osiedlu. Ponadto omówiono projekt zmiany statutu Rad Osiedlowych – konsultacje z mieszkańcami, oraz przedstawiono informację nt właściwej gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki i segregacji surowców wtórnych.

Przewodniczący RO omawiając stan bezpieczeństwa i porządku przedstawił wyniki sondażu internetowego nt bezpieczeństwa w mieście. Problem ten omawiano na sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2010 r. Wystąpienie przewodniczącego RO ilustrowane było zdjęciami „wysypisk” śmieci i odpadów znajdujących się na obszarze osiedla, stwierdzić należy, że teren byłego lotniska został zamieniony na miejskie wysypisko śmieci.

Przewodniczący Zarządu RO omówił zmiany w statucie Rad Osiedli oraz przedstawił sprawozdanie z realizacji postulatów mieszkańców zgłoszonych na spotkaniu w dniu 05.11.2009 roku.

Mieszkańcy w swych wystąpieniach poruszali następujące tematy :

 • oznakowanie ulic, numeracja posesji
 • udrożnienie studzienek burzowych
 • uporządkowanie placu zabaw na Wyspie
 • rozwiązanie problemu rozdziału gruntów przy budynku przy ulicy Matwiejewa 35 B
 • Plac Inwalidów – bałagan, zaśmiecony stawek
 • problem segregacji odpadów przez mieszkańców domków jednorodzinnych – brak pojemników na inne odpady
 • utrzymanie trawników przy ulicy Reja – SM wywiązuje się z obowiązku, czego nie można powiedzieć o Zarządzie Dróg i Zieleni Piła
 • konsekwencją powstawania nowych obiektów jest likwidacja zwyczajowych torów saneczkowych dla dzieci, apel do Pana Prezydenta, aby rozważyć możliwość i przygotować na zimę kilka torów saneczkowych, z których dzieci mogłyby bezpiecznie korzystać
 • parking strzeżony przy ulicy Prusa, a w szczególności całodobowa sprzedaż alkoholu, która bardzo negatywnie wpływa na stan sanitarny pobliskich posesji i parku, apel o częstsze kontrole Policji bądź Straży Miejskiej
 • apel do Władz Miasta o ustawienie ławek w ciągu pieszo – jezdnym przy ulicy Tetmajera, a do SM o ławki przed wejściami do bloków
 • zwiększenie częstotliwości opróżniania małych pojemników na śmieci w parku przy al. Wojska Polskiego

Zastepca Prezydenta Miasta Paweł Dahlke   zabierając   głos   ustosunkował   się do   wszystkich problemów poruszanych przez Mieszkańców obiecując podjęcie działań.

Komendant Straży Miejskiej omówił zakres działania Straży i jej kompetencje.

W ostatniej części spotkania Panowie Marcin Kleinowski i Romuald Burczyk     z firmy Business Comunication Group Sp. z o.o. omówili, ilustrując przeźroczami, problem właściwej gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki i segregacji surowców wtórnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *