Zmiany w składzie Rady Osiedla Górne

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Górne w Pile,

Uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie zaszły zmiany w składzie Rady jak i Zarządu Osiedla Górne w Pile. Z członkostwa zrezygnował Pan Romuald Wycisło, któremu bardzo dziękujemy za współpracę podczas III kadencji.

W dniu 26 września 2016 roku Rada Osiedla Górne w Pile jednogłośnie przyjęła do składu rady Panią Halinę Rólkiewicz, która w wyborach z 24 listopada 2013 roku uzyskała 126 głosów i uzyskała 16. miejsce. Pani Halina Rólkiewicz złożyła oświadczenie wyrażające zgodę na objęcie mandatu radnego Rady Osiedla Górne w Pile.

W związku z faktem iż Pan Romuald Wycisło był członkiem Zarządu Osiedla Górne w Pile, na jego miejsce zgłoszono Panią Joannę Połyniak. Rada Osiedla Górne w Pile jednogłośnie przyjęła zgłoszoną kandydaturę.

Aktualny skład Rady Osiedla Górne w Pile oraz Zarządu Osiedla Górne w Pile znajduje się w zakładce Kadencja ’13-’17.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *