Zestawienie dotyczące wykonywanych remontów i inwestycji drogowych zrealizowanych na terenach Osiedla Górne w Pile w latach 2014 -2017

Rada Osiedla Górne w Pile z dumą przestawia informacje dotyczące wykonywanych remontów i inwestycji drogowych zrealizowanych na terenach Osiedla Górne w Pile w latach 2014 -2017.

1. Remont nawierzchni masą asfaltobetonową z recyklera [ m2 ]

2014

2015

2016

2017

Suma

Pl. 8 Maja                    3,80          3,80   
ul. Asnyka                   17,32       17,32   
ul. Batorego                     2,32                 19,10       21,42   
ul. Chopina                    2,10          2,10   
ul. Chorwacka               3,48          3,48   
ul. Długosza                   36,77                 14,77             21,41       72,95   
ul. Grunwaldzka                     2,49                    1,22               0,88               1,94          6,53   
ul. Kochanowskiego                     0,45                    0,69            13,21       14,35   
ul. Konarskiego                    2,16            25,53       27,69   
ul. Kondratowicza               3,78          3,78   
ul. Kotuńska Droga                    3,72             67,72       71,44   
ul. Kraszewskiego                 17,08       17,08   
ul. Krzywa                115,17                 31,95            38,36     185,48   
ul. Lotnicza             10,45               5,78       16,23   
ul. Medyczna                   20,44                    3,72             39,13            12,05       75,34   
ul. Mickiewicza               1,56               1,00          2,56   
ul. Połabska                     7,98               3,14       11,12   
ul. Reja               5,44          5,44   
ul. Salezjańska                    2,00          2,00   
ul. Sportowa                    5,73          5,73   
ul. Szarych Szeregów               5,73          5,73   
ul. Walecznych                     3,68                    1,72               2,78          8,18   
ul. Wypoczynkowa                    2,99             48,10       51,09   
ul. Wyspiańskiego                   33,98                 18,21             99,59            15,87     167,65   
ul. Wyszyńskiego                    4,82               7,25       12,07   
ul. Złota                    1,50          1,50   
ul. Żeromskiego                   15,20                 30,77               9,63       55,60   

2. Remont nawierzchni masą z otaczarni [ m2 ] w 2014

 1. Chopina              2,10
 2. Długosza           24,76
 3. Konarskiego     26,87
 4. Kondratowicza   9,09
 5. Kotuńska Droga 2,38
 6. Krzywa            111,08
 7. Medyczna          23,12
 8. Rugijska               1,40
 9. Salezjańska       30,58
 10. Słowackiego        0,80
 11. Wyspiańskiego 28,50
 12. Złota                     1,50

3. Remont nawierzchni masą bitumiczną z wytwórni [m2 ]

2015

2016

2017

Suma

Pl. 8 Maja          4,50          4,62             –            9,12   
ul. Chopina       37,02          4,95             –          41,97   
ul. Długosza              –     261,80             –        261,80   
ul. Drzymały          6,00              –             –            6,00   
ul. Kochanowskiego              –          0,75             –            0,75   
ul. Konarskiego       72,41              –             –          72,41   
ul. Kondratowicza              –              –        0,93            0,93   
ul. Kotuńska Droga              –              –      23,76          23,76   
ul. Krzywa     168,42       59,77        4,46        232,65   
ul. Mała       31,57              –             –          31,57   
ul. Medyczna       32,90              –             –          32,90   
ul. Obrońców Helu       26,62              –             –          26,62   
ul. Pilotów          1,88          1,68             –            3,56   
ul. Podgórna              –          8,65             –            8,65   
ul. Reja          1,17              –             –            1,17   
ul. Sportowa       15,76              –             –          15,76   
ul. Szybowników       21,03              –             –          21,03   
ul. Warsztatowa              –       17,12             –          17,12   
ul. Wyspiańskiego       74,80              –        1,75          76,55   
ul. Wyszyńskiego       15,40              –             –          15,40   
ul. Żeromskiego       28,28       35,56             –          63,84   

4. Profilowanie nawierzchni utwardzonych ścinkami asfaltowymi [ m2 ] w 2014

 1. Chopina   2 500

5. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne [ m2 ] w 2016

 1. ul. Długosza      1 900
 2. ul. Wybickiego    405
 3. ul. Prusa            1 140
 4. ul. Konarskiego   145

6. Naprawa powierzchni gruntowych – profilowanie i zagęszczanie mech. [m2] w 2015

 1.  Chopina 864

7. Naprawa nawierzchni chodnika z kostki bet. brukowej [ m2 ] w 2015

 1. ul. Konarskiego   24,00
 2. ul. Walecznych    15,00
 3. ul. Podgórna        10,00
 4. ul. Żeromskiego    8,45
 5. ul. Traugutta        26,20

8. Wymiana wpustów ulicznych na nowe + regulacja [w sztukach]

2014

2015

2016

Suma

ul. Bogusławskiego          1,00          1,00   
ul. Długosza       1,00          1,00   
ul. Kochanowskiego          1,00          1,00   
ul. Konarskiego          1,00       1,00          2,00   
ul. Kondratowicza       1,00       2,00          3,00   
ul. Kusocińskiego          2,00          2,00   
ul. Słowackiego          1,00          1,00   
ul. Walecznych       1,00          1,00   
ul. Warsztatowa       1,00          1,00   
ul. Wyspiańskiego       2,00          2,00   
ul. Wyszyńskiego       1,00          1,00   
ul. Żeromskiego       1,00          1,00   

9. Utrzymanie studzienek deszczowych – czyszczenie [w sztukach]

2014

2015

2016

2017

Suma

ul. Bogusławskiego       2,00

         2,00   

ul. Chopina/Matejki     19,00     19,00   
ul. Długosza     14,00       4,00     18,00   
ul. Konarskiego       8,00

         8,00   

ul. Krasińskiego       1,00

         1,00   

ul. Lotnicza       3,00

         3,00   

ul. Medyczna       4,00

         4,00   

ul. Mickiewicza     12,00

 12,00   

ul. Norwida       1,00

         1,00   

ul. Podgórna       2,00

         2,00   

ul. Prusa       1,00       2,00

         3,00   

ul. Reja

         3,00

      4,00

         7,00   

ul. Słowackiego       2,00       3,00

         5,00   

ul. Walecznych

         4,00

      8,00     12,00   
ul. Warsztatowa     17,00     17,00   
ul. Wyspiańskiego     20,00     28,00     48,00   
ul. Wyszyńskiego       6,00       3,00

         9,00   

ul. Złota

         1,00

         1,00   

ul. Żeromskiego       8,00     23,00     31,00   

10. Regulacja pionowa wpustów ulicznych [w sztukach]

2014

2015

2016

Suma

ul. Batorego        2,00        2,00   
ul. Bogusławskiego        3,00        3,00   
ul. Fredry        3,00        3,00   
ul. Kochanowskiego        2,00        2,00        4,00   
ul. Konarskiego        1,00        1,00   
ul. Krzywa        2,00        2,00   
ul. Medyczna        1,00        1,00   
ul. Prusa        1,00        1,00   
ul. Szybowników        1,00        1,00   
ul. Tetmajera        1,00        1,00   
ul. Traugutta        1,00        1,00   
ul. Walecznych        2,00        2,00   
ul. Warsztatowa        4,00        4,00   
ul. Władysława IV        1,00        1,00   
ul. Wyszyńskiego        1,00        1,00   
ul. Złota        1,00        1,00   
ul. Żeromskiego        2,00        1,00        3,00   
ul. Żółkiewskiego        1,00        1,00   

11. Interwencyjna wymiana kratek – kratki wykonawcy [ w sztukach ]

 1. ul. Warsztatowa        10
 2. ul. Krzywa                    1
 3. ul. Długosza                 1
 4. ul. Kondratowicza      2
 5. Orzeszkowa                 1

12. Interwencyjna wymiana kratek – kratki inwestora w 2016

 1. ul. Długosza – czyszczenie studzienek chłonnych wraz z drenażem
 2. ul. Salezjańska – czyszczenie odwodnienia liniowego „ ACO” wraz z drenażem

13. Utrzymanie kratek wpustów deszczowych w 2015 [ w sztukach ]

 1. ul. Hutnicza                  20
 2. ul. Górna                         9
 3. ul. Partyzantów             8
 4. ul. Szarych Szeregów   7
 5. ul. Walecznych              9
 6. ul. Górna                         5
 7. ul. Podgórna                  4
 8. ul. Medyczna                 4
 9. ul. Lotnicza                    3

14. Interwencyjna wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących kratek wpustów ulicznych w ciągu 24h od zgłoszenia w 2015 [ w sztukach ]

 1. ul. Kraszewskiego    1

15. Interwencyjne wykonanie drobnych napraw w 2017

 1. ul. Długosza – czyszczenie studzienek chłonnych wraz z drenażem
 2. ul. Salezjańska – czyszczenie odwodnienia liniowego „ACO” wraz z drenażem
 3. ul. Reja – wykonanie przykanalika (drenu ) od studzienki deszczowej na parkingu

16. Oznakowanie poziome [ w m2 ]

2014

2015

2016

Suma

Pl. 8 Maja     174,89       42,70          217,59   
Pl. Inwalidów           19,50            19,50   
ul. Asnyka           20,00            20,00   
ul. Grunwaldzka           12,00     167,02          179,02   
ul. Konarskiego           66,19       95,04          161,23   
ul. Kondratowicza       10,00            10,00   
ul. Koszalińska     1 133,47     792,40     463,61      2 389,48   
ul. Kotuńska Droga           42,00            42,00   
ul. Lotnicza     113,52          113,52   
ul. Medyczna           54,00       63,96          117,96   
ul. Mickiewicza        736,96     882,28     820,62      2 439,86   
ul. Orzeszkowa           48,00       36,00       36,00          120,00   
ul. Podgórna     364,15     710,67      1 074,82   
ul. Prusa       28,00            28,00   
ul. Reja           46,00       36,00            82,00   
ul. Rugijska           41,58       21,00       59,23          121,81   
ul. Salezjańska           57,39          6,13            63,52   
ul. Słowackiego           13,50       41,50       61,95          116,95   
ul. Sportowa       12,00            12,00   
ul. Staffa       10,00            10,00   
ul. Szybowników       87,75       63,72          151,47   
ul. Warsztatowa        302,56     881,89       71,68      1 256,13   
ul. Wyspiańskiego        269,45     444,94     330,79      1 045,18   
ul. Wyspiańskiego / ul. Mickiewicza        416,78          416,78   
ul. Wyszyńskiego       93,50       37,50          131,00   
ul. Złota           66,00       66,00          132,00   
ul. Żeromskiego           68,00     261,48     186,36          515,84   

17. Wykonanie oświetlenia przy ulicy Salezjańskiej ( 2015 )

18. Remonty cząstkowe ulic

2014

2015

2016

2017

Suma

Al. Wojska Polskiego 3 745,35 zł  3 745,35 zł
Pl. 8 maja  1 829,44 zł 1 829,44 zł
ul. Batorego 4 345,43 zł 4 345,43 zł
ul. Długosza 6 704,36 zł  6 704,36 zł
ul. Grunwaldzka  16 787,90 zł 16 787,90 zł
ul. Konarskiego 40 010,06 zł 7 338,06 zł  47 348,12 zł
ul. Koszalińska    162,36 zł  162,36 zł
ul. Kraszewskiego 71 229,47 zł 71 229,47 zł
ul. Krzywa  1 143,90 zł  1 143,90 zł
ul. Staffa –
ul. Kondratowicza
  6 587,88 zł  6 587,88 zł
ul. Szarych Szeregów  3 111,90 zł  3 111,90 zł
ul. Walecznych  30 899,57 zł 30 899,57 zł
ul. Wyspiańskiego 6 290,22 zł  6 290,22 zł
ul. Żeromskiego  20 916,82 zł 20 916,82 zł

19 Inwestycje

 •  Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 179 Al. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Dzieci Polskich do ulicy Lotniczej ( jednostronnie ) ( 2014 )
 • Budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Wyspiańskiego ( 2014 )
 • Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół nr 3 – ulica Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego ( 2014 )
 • Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Konarskiego ( sięgacz) ( 2014 )
 • Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 ( 2014 )
 • Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego
  od ul. Złotej do ul. Mickiewicza ( 2014)
 • Chodnik ulica Żeromskiego ( 2015 )
 • Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza – budowa ciągu pieszego z oświetleniem ( 2015 )
 • Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej ( 2015 )
 • Ustawienie 2 lęgowych budek dla jerzyków – ul. Medyczna (1 sztuka) i ul. Reja (1 sztuka) ( 2015 )
 • Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ulicy Złotej ( 2015 )
 • Budowa parkingu na około 30 miejsc wzdłuż ul. Medycznej pomiędzy blokami Medyczna 22 – 32 oraz Medyczna 25 – 35 ( 2016 )
 • ul. Szybowników – przebudowa odcinka pieszo – jezdnego od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ul. Koszalińską ( 2016 )
 • Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Medycznej wzdłuż ogrodzenia MWiK ( 2016 )
 • Budowa parkingu przy ul. Medycznej – Pl. Lotnictwa ( 2016 )
 • Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Medyczna – Grunwaldzkiej ( 2016 )
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego ( 2017 )
 • Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12 -16 ( 2017 )
 • Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja – chodnik przy przedszkolu ( 2017 )
 • Przebudowa Placu Lotnictwa ( 2017 )
 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej – modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej ( 2017 )

Rokrocznie prowadzone są bieżące prace pielęgnacyjne w zakresie zadrzewień oraz pielęgnacji zieleni pozostałej ( w tym koszenie ) przez firmy wykonawcze. Place zabaw oraz boiska sportowe zlokalizowane na Osiedlu Górnym ( przy ul. Salezjańskiej, Chopina, Medycznej, Batalionów Chłopskich, Makuszyńskiego, Żeromskiego/Łużyckiej, a także w parku przy ul. Ceglanej i siłownia zewnętrzna przy Żeromskiego / Wyspiańskiego ) są również pielęgnowane przez firmy w zakresie utrzymania zieleni oraz bieżących remontów.

 

Prace porządkowe na powyższym terenie realizowane są regularnie, zgodnie z harmonogramem prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *